Rosenkrantzgata

I januar og februar 2017 stengte Statens vegvesen E134 Strømsåstunnelen for å gjøre arbeider inne i tunnelen. Trafikktellinger viser at antallet biler som kjørte i Rosenkrantzgata når tunnelen var stengt, tilsvarer det som vil kjøre i gata i 2030 om vi ikke reduserer bilbruken.

Statens vegvesen har laget en film som viser noen av utfordringene vi vil oppleve i Rosenkrantzgata, og i og rundt Drammen sentrum, dersom ikke flere i fremtiden velger å gå, sykle eller kjøre kollektivt.