Trafikkstrømmer i Buskerudbyen

Statens vegvesen har laget et notat der vi har sett på hvordan trafikantene reiser innenfor området fra Hokksund til Lier, området som omfattes av Buskerudbypakke 2.

Resultatene er hentet fra en spørreundersøkelse Statens vegvesen gjennomførte i 2015 (Trafikkstrømsundersøkelsen), samt undersøkelser gjennomført av konsulentselskaper for Vegvesenet og Drammen kommune.

Notatet er ment som en oppsummering av trafikkdata Statens vegvesen bidrar med inn i arbeidet med Buskerudbypakke 2. Det er viktig å understreke at disse dataene har ulike detaljeringsnivå, usikkerhetsmomenter og ulikt grunnlag for hvorfor de blir gjennomført/innhentet.

Identifisering av trafikkstrømmer i Buskerudbyen (PDF, 2 MB)

Fordeling trafikk ved Bragernestunnelen

Konsulentselskapet Cowi AS har, på vegne av Statens vegvesen, laget et notat som viser fordelingen av trafikk inn til Drammen sentrum. 

Notatet baserer seg på trafikkregistreringer og tar utgangspunkt i trafikken ved Bragernestunnelen. 

Fordeling trafikk ved Bragernestunnelen (PDF)