Trafikkstrømundersøkelsen registrerte hovedstrømmene av biltrafikk på utvalgte punkter. Hensikten med undersøkelsen var å få mer kunnskap om trafikksituasjonen og bedre grunnlag for planlegging av bomsystemet og av tiltak i transportsystemet i Buskerudbyområdet (kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg).

Om undersøkelsen

Vi stoppet ca. 6400 bilister i morgen- og ettermiddagsrushet. Disse fikk spørsmål om:

  • Hvor de kom fra og hvor de skulle
  • Hva som var hovedhensikten med kjøreturen
  • Om de skulle krysse Drammenselva, og i så fall hvor
  • Type bil
  • Antall personer i bilen
  • Førerens alder
  • Om de hadde gratis parkeringsplass dit de skulle

Trafikkstrømundersøkelsen gir et grovt bilde av trafikkstrømmene for lette kjøretøy (personbiler og varebiler) og må sees i sammenheng med andre datakilder for å svare ut mer detaljerte spørsmål om trafikk og trafikkstrømmer. Det vil alltid være en viss usikkerhet knyttet til resultatene fordi det gjennom undersøkelsen er hentet ut et hovedbilde av trafikkstrømmene som er omregnet til gjennomsnittlig årsdøgntrafikk.