Den-rode-traadenVinner ble Gottlieb Paludan Architects, København med sitt forslag «Den røde tråden».

Mindre-er-merPå andre plass kom Menuo fra Polen, med sitt forslag «Mindre er mer».

Bussveien

Bussveien er et Bus Rapid Transit konsept hvor transportmiddelet er trolleybusser. Trolleybussene får egne traséer, enten som midtstilte, sidestilte eller som egne bussgater uten annen trafikk langs traséen. Bussveien skal være et velstrukturert buss-system med høy kapasitet og gode kvaliteter.

Rogaland Fylkeskommune har derfor vedtatt at det skal utlyses en åpen plan- og designkonkurranse for klimaskjerming/holdeplasser langs «Bussveien», i samarbeid med Statens vegvesen og med bistand fra NAL.

I konkurransen etterspurte man et helhetlig arkitektonisk konsept som ville ivaretar estetikk, funksjon og brukervennlighet. Holdeplassene skulle gjenkjennes gjennom et felles formspråk i form av farge, form, tekstur og organisering, på en måte som ville gi tydelige signaler om at brukerne var på en bussvei-holdeplass.

Bus Rapid Transit er et forholdsvis nytt konsept i Norge, og plan- og designkonkurransen gir anledning til å gi bussvei-konseptet en unik form som kan berike og styrke holdeplassområdene langs traséene.