Utsnitt-21_Forussletta

Bussveien på Forussletta er om lag 1200 meter, og går fra Stokkaveien til Hans og Gretestien. Bussveien er midtstilt med rabatt mot kjørefeltene. Det er sykkelfelt og fortau på begge sider, og total veibredde er 27 meter.

I tillegg til bussfeltet er det bygd nye rundkjøringer i kryss ved Porsmyrveien og Løwenstrasse. T-kryss og rundkjøring ved Stokkaveien er også bygd om.