Utsnitt-10_Hillevag

Bussfeltene er midtstilt med rabatt mot kjørefelt. Det er sykkelfelt og fortau på begge sider av vegen. 

  • 800 meter av Hillevågsveien, mellom Hamneveien og Nordlia er utvidet
  • Avkjørsler til hovedvegen er stengt
  • Ny undergang ved Haugåsvegen
  • Undergangene ved Kvaleberg skole, ved Baneveien og ved Haugåsveien er forlenga
  • Boliger langs vegen er støyskjermet
  • Stavanger kommune har skiftet ut kommunale vann- og avløpsledninger