Utsnitt-11_Mariero

Byggingen har vært delt inn i to etapper: Skjæringen mellom Sjøhagen og Zetlitzveien/ Gulaksveien og Mariero mellom Zetlitzveien og Breidablikkveien.

Bussfelt Skjæringen 

 • 400 meter av Hillevågsveien, mellom Sjøhagen og Zetlitzveien er utvidet
 • Vegen er senket og det er bygget en 120 meter lang betongtunnel (kulvert) gjennom Skjæringen
 • Gang- og sykkelveg over tunnelen
 • Sykkelfelt på hver side av vegen og over tunnelen
 • Støyskjerming av boliger
 • Fortau langs Nordlia 
 • Stavanger kommune har skiftet ut kommunale vann- og avløpsledninger i Nordlia og langs fylkesveg 44

Med den nye tunnelen i Skjæringen er det blitt et sammenhengende grøntområde fra Gandsfjorden til Vannassen. Gang- og sykkelvegene over tunnelen i Skjæringen leder til et utsiktspunkt.

Bussfelt Mariero

 • 600 meter av Marieroveien mellom Zetlitzveien og Breidablikkveien er utvidet
 • Ny undergang ved Breidablikkveien
 • Undergangen ved høyblokka er forlenget
 • Ny rundkjøring i krysset med Zetlitzveien/ Gulaksveien
 • Stavanger kommune har skiftet ut vann- og avløpsledninger på deler av strekningen og i krysset ved Breidablikkveien