Formålet med prosjektet er å regulere en høykvalitets Bussvei på strekningen fra Sundekrossen via sentrum til Hillevåg. Dette er en del av Bussveien på Nord-Jæren.

Bussveien skal prioriteres, slik at busstrafikken får full fremkommelighet uten forsinkelser. Servicefunksjoner og holdeplasser skal være innenfor en gangakse på ti minutter. Bussveien vil kjennes igjen med eget design og identitet, både langs strekningene og ved holdeplassene. Bussveien skal bli effektiv og attraktiv, slik at mange flere velger å reise med buss fremfor å kjøre bil. Dette vil bidra til at vi når målet om nullvekst i andel bilreiser og reduksjon i utslipp av klimagasser. Nord-Jæren vil bli et enda mer attraktivt sted å bo og arbeide.

Den-rode-traadenIllustrasjon: Gottlieb Paludan Architects