- Vi har fått inn til saman 58 merknader. Desse er gått gjennom og kommentert i merknadsdokumentet, opplyser Laila Løkken Christensen-Dreyer, delprosjektleiar i Bussveien.

Planprogrammet kjem opp i Kommunalstyret for byutvikling for vedtak 16. februar. Saka er tilgjengeleg på Stavanger kommune sine nettsider.