Kommunalstyret for byutvikling vedtok planprogrammet for Bussveien på denne strekninga i møte 16. februar 2017.

Heile saka kan lesast på Stavanger kommune sine nettsider.