Bussveien til Utenriksterminalen vil være siste del av Bussveien linje A. Linje A vil gå langs rv. 509 transportkorridor vest og ha åtte avganger i timen i rushet, med drift hele døgnet. Utbygging av Bussveien blir finansiert gjennom Bymiljøpakken på Nord-Jæren.