I bypakken er det identifisert og vurdert et stort antall prosjekter og tiltak på et grovt nivå. Den videre detaljeringen vil føre til endringer for flere tiltak, både med hensyn til valg av løsning, kostnader og lignende. En nærmere gjennomgang vil også føre til at noen prosjekter viser seg ikke å kunne anbefales eller anses som gjennomførbare.

Planleggingsprosess

Vedtatte planer

 Gjennomført

 • Rv. 80 ved Hunstadsenteret
  Undergang for myke trafikanter. Lyskrysset er bygd om og har bedre kapasitet for kjøretøy. 
 • Busstopp ved Bodø lufthavn
  Etablert busstopp inne på terminalområdet, slik at bussen kan kjøre inn til inngangen. Delfinansiert av Bypakke Bodø.
 • Busstopp ved Bratten aktivitetssenter. Delfinansiert av Bypakke Bodø. 

Andre 

 • Kollektivtiltak fra Løpsmark til Tverlandet
  Diverse kollektivtiltak på strekningen.
 • Rv. 80 Gang og sykkelveg Mørkved
  Etablering av gang- og sykkelveg fra Mørkvedlia idrettspark ned til rv. 80. Kulvert under jernbanen og under rv. 80. (Se reguleringsplanen for Mørkved Sør)
 • Rv. 80 Grøtting (Løding)
  Ombygging av krysset.

Kommunale prosjekter

Bodø kommune har ansvar for de kommunale prosjektene.