Bypakke Bodø er et samarbeidsprosjekt mellom  Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. Alle parter bidrar til finansieringen. Bilistene bidrar gjennom  bomringen rundt byen. Bompengeandelen er på ca. 72 %

Rammen for Bypakke Bodø er 3,27 milliarder kroner (2017-kroner)

Slik finansieres Bypakke Bodø

 Mill. 2017-kroner
 Sum
Statlige midler639
Nordland fylkeskommune*   53
Bodø kommune  216
Bompenger2364
Sum3272

* Ekskl. tilskudd på 60 mill. 2014-kr til økning i kollektivtilbudet

 

Slik brukes pengene

  • 2,48 milliarder er tiltak på riksveg 80. 
  • 531 millioner er tiltak rettet mot gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø,
  • 223 millioner er kollektivtiltak. I tillegg har Nordland fylkeskommune bevilget 60 millioner til økning i kollektivtilbudet.
  • 32 millioner til etablering av bomstasjoner