Politisk behandling


Gjennomføring av Statens vegvesens prosjekt i pakken: 

 • Byggestart for ny riksveg 80 var i februar 2015. 
 • Første tunnelsalve i Bodøtunnelen ble sprengt 08.05.2015. 
 • Bomringen ble satt i drift 15.10.2015. 
 • Rv. 80 Hunstadsenteret, med ombygd kryss og ny undergang for gående og syklende, ble bygd i 2015–2016. Undergangen ble i bruk 07.03.2016.
 • Rv. 80 i Olav V gate, med firefelts veg, større rundkjøringer og ny undergang for myke trafikanter, ble ferdig i oktober/november 2016. Grøntanlegg fullført i 2018. 
 • Rv. 80 Jernbaneveien ble bygd i 2016–2017.
 • Rv. 80 Thallekrysset startet høsten 2016. Undergangen til/fra Thalleveien åpnet 23.03.2018, mens rundkjøringen ble tatt i bruk 02.06.2018.
 • Gjennomslaget i Bodøtunnelens østgående løp kom 12.10.2017, og det vestgående 18.10.2017.
 • Rv. 80 Stormyra har store endringer med bru, nye rundkjøringer og veg under brua. Tatt i bruk gradvis i 2018/2019.  
 • Rv. 80 Bodøtunnelen åpnet for trafikk 28.04.2019. 
 • Hele rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset ferdigstilles i 2019/2020.

Les om andre prosjekter