Den nye Sigrid Undsets vei er flyttet og forlenget, slik at den går parallelt med jernbanen og ender i den nye rundkjøringen vest for tunnelåpningen.

- Vi takker trafikantene for tålmodigheten og forståelsen, og gleder oss sammen med dem over at en krevende periode endelig er over. Nå er det nytt kjøremønster igjen, så da er det viktig å sette ned farten og gjøre seg kjent med endringene. Husk at riksveg 80 forbi Hunstadmoen fortsatt er et anleggsområde, sier Bardal.

Deler av Sigrid Undsets vei har midlertidig trasé og vil bli ferdigstilt senere. Her er det foreløpig litt smalere både veg og fortau, og busslommer mangler slik at bussen må stoppe i vegen.

Endring for bussbrukere

Fra og med lørdag 29. oktober blir linje 1 og 2 flyttet tilbake til ordinær trasé i Hunstadveien og kjøre ned Sigrid Undsets vei til/fra riksveg 80. Det kommer annonse og egen informasjon om dette fra Nordland fylkeskommune.

Gående og syklende

De myke trafikantene skal fortsatt bruke den nye undergangen mellom Hunstadveien og Sigrid Undsets vei, eller fortauet langs Sigrid Undsets vei.  

Undergangen ved Prix er stengt, så de som vil krysse riksveg 80 mellom øvre og nedre Hunstadmoen må bruke den midlertidige gangbrua i stedet.