Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om utbyggingen av ny riksveg 80 på strekningen Bodøelv-Thallekrysset. Møtet er åpent for alle, men vi inviterer de nærmeste næringsdrivende og beboere langs strekningen spesielt.

Møtet arrangeres tirsdag 17. januar 2017 kl. 1200. Varighet ca. 1-1½ time. Sted: Norsk luftfartsmuseum, auditoriet

Hovedformålet er å orientere om det som skal bygges (ferdig anlegg) og hvordan utbyggingsperioden vil være. Vi tar også imot innspill/synspunkt.


Åpen kontorkveld

For de som ikke kan møte og de som ønsker mer informasjon eller har spørsmål, inviterer vi også til åpen kontorkveld. Her blir det ikke gitt noen felles informasjon, men det blir mulighet for å snakke med en av våre medarbeidere som jobber med utbyggingen.

Åpen kontorkveld er tirsdag 24. januar 2017 mellom kl. 18 og 20. Sted: Statens vegvesen sitt prosjektkontor for Bypakke Bodø, Gidsken Jakobsens vei 12, 2. etg. (Staples-bygget ved Trekanten).

Har du sett filmen som illustrerer hvordan rv. 80-prosjektet blir til slutt? Første gang publisert i desember 2014.

Følg oss gjerne på Facebook