Som en del av Bypakke Bodø har Statens vegvesen lagt fram forslag til detaljregulering for fv. 834 Nordstrandveien. Forslaget er utarbeidet på vegne av Nordland fylkeskommune, og i samarbeid med Bodø kommune.

Mandag 23. april 2018 var det åpent møte om planene.

- Det er stor interesse for prosjektet, og det er gledelig at så mange kom for å høre om planforslaget og stille oss spørsmål, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Hovedelementet i forslaget er separat sykkelveg med fortau på vestsiden av Nordstrandveien, fra Mælen til Rønvikkrysset. På motsatt side av Nordstrandveien er det foreslått gjennomgående fortau. Det foreslås også nye busslommer, kantstopp og et filterfelt for bussen ved den planlagte rundkjøringen i Mælen.

- Dette er i tråd med bypakkens mål om å legge til rette for mer miljøvennlige transportformer, sier Bardal.

På denne siden kan du laste ned presentasjonen som ble holdt på møtet. 

Har du merknader til planforslaget?

Merknader må være skriftlige, og du må sende disse innen 25. mai 2018 til

 

Videre fremdrift

Etter merknadsbehandlingen sender Statens vegvesen det endelige forslaget til Bodø kommune, med plan om politisk behandling høsten 2018.

Prosjektet er trolig ikke fullfinansiert innenfor dagens bypakke.

Byggestart blir tidligst høsten 2019.

Les også: Slik kan Nordstrandveien bli