For å bli ferdig med veganlegget utenfor tunnelen på Hunstadmoen blir det redusert kapasitet for trafikken gjennom sommeren og utover høsten.  På riksveg 80 blir det en strekning med bare ett kjørefelt i retning mot byen, og to felt fra byen.

- Det betyr at de som kjører mot byen må forberede seg på mer kø på morgenen, mens ettermiddagstrafikken skal gå mer som normalt, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Hovedårsaken til innsnevringen er at støttemuren nærmest dagens rv. 80 skal bygges ferdig. 

- Her er det trange forhold, og muren skal skjære inn i dagens veg. Da er vi nødt til å til å flytte trafikken nærmere sjøen og redusere til færre kjørefelt.  

Sigrid Undsets vei vil fortsatt være åpen for trafikk, men også der vil det pågå arbeider. 

- Vi regner med at det blir mer kø der også. De som har mulighet bør gå, sykle, ta buss eller reise utenom de mest trafikkerte periodene. Da blir også ulempene mindre for de som må kjøre. Vi så at mange tok oppfordringen da vi hadde innsnevringer for to år siden, og håper at bodøværingen er like flink denne gangen, sier Bardal. 

OPPDATERT: Arbeidene med omleggingen vil pågå fra onsdag kveld og gjennom natt til torsdag 7. juni (et døgn senere enn opprinnelig meldt). Dette vil medføre støy og redusert fremkommelighet.   

Vis hensyn

Bussene skal bruke de samme holdeplassene som i dag, og det blir ingen større omlegginger for de myke trafikantene.

- Samtidig vil vi be alle om å være oppmerksomme og vise hensyn til hverandre, uansett hvordan de vil ta seg fram. Beregn ekstra tid hvis du kjører, få blikkontakt med andre trafikanter, og bruk gangbrua og gangfeltene hvis du sykler eller går.

Åpner ikke sidegatene

Det blir ikke åpnet mellom øvre Hunstadmoen og Stille Dal, eller mellom nedre Hunstadmoen og Alstad. 

- Dette er boliggater som ikke er egnet til å ta imot mer trafikk, påpeker Bardal. 

Den nye avkjøringsrampen fra riksvegen til Sigrid Undsets vei blir ikke åpnet på grunn av anleggsvirksomhet i området. 

Høy aktivitet

Omleggingen på rv. 80 vil vare utover høsten. I løpet av skoleferien blir det en kortere periode med ytterligere innsnevring, til to felt, og det kommer nærmere informasjon om dette.  

- Tunnelen og veganlegget på denne siden skal etter planen stå ferdig i mars neste år, men det er mye som gjenstår. Vi håper at naboene og trafikantene fortsatt er tålmodige og ser ende på ulempene, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Arbeidene på Hunstadmoen kan pågå fram til klokka 23, men det skal i utgangspunktet ikke være støyende aktivitet etter klokka 21. Det vil også bli sprengningsarbeider i området fram til klokka 19 på kveldene, men utenom rushtidene. Vegen blir stengt i kort tid i forbindelse med salveskytingen. 

Se animasjonen av riksveg 80-prosjektet med tunnel, veg og gang- og sykkelvegsystem