I området opp mot rundkjøringen i Sjøgata blir det arbeider fra i kveld klokka 23 og noen timer fremover. Der skal vi grave for å krysse Jernbaneveien med rør og kabler, og det gjør vi på natta når det er minst mulig trafikk.

Det blir også annet arbeid i vegbanen i området, men du kan fortsatt kjøre forbi. Det er manuell dirigering på grunn av maskiner og folk i vegen, så kjør forsiktig. Vi håper at vi ikke forstyrrer for mye, og skal være ferdig før morgentrafikken kommer i gang.

Prosjektet i Jernbaneveien strekker seg fra Sjøgata og om lag 350 meter innover mot Rønvikleira. Den nye rundkjøringen avvikler trafikken til jernbaneområdet og det nye kaiområdet der hurtigruten nå legger til. Nå holder vi på med fortau på sjøsiden av veien, og sykkelfelt med fortau på den andre siden. Det blir også to busslommer og utvidelse av eksisterende rundkjøring i Sjøgata. Arbeidene skal være avsluttet i løpet av sommeren.