Fram til i dag har planen vært å åpne det vestgående tunnelløpet først, og østgående løp et halvt års tid senere. Sammen med entreprenøren har Statens vegvesen funnet en løsning der begge løpene åpner samtidig. 

- Det er mye som gjenstår, og når arbeidene er ferdig på nyåret skal vi igjennom en omfattende testing og justering av sikkerhetsutstyret i tunnelen. Dermed er det for tidlig å si noen dato, men vi ser for oss at åpningen kan bli i mars 2019. 

Venter kø

For å bli ferdig med veganlegget utenfor tunnelen på Hunstadmoen blir det redusert kapasitet for trafikken gjennom sommeren og utover høsten.  

- Støttemuren nærmest dagens riksveg 80 er ikke ferdig ennå. Her er det trange forhold, og muren skal skjære inn i dagens veg. For å få det til, er vi nødt til å flytte trafikken nærmere sjøen og redusere til tre felt.

Sigrid Undsets vei vil fortsatt være åpen for trafikk, men også der vil det pågå arbeider. 

- Vi ber derfor trafikantene om å være forberedt på at de vil trenge mer tid for å komme seg igjennom anleggsområdet. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg, sier Bardal.

 

Se animasjonen av hele rv. 80-prosjektet   (første gang publisert i desember 2014)