Statens vegvesen legger stor vekt på at arbeidet med ny riksveg 80 skal være til minst mulig heft og bry, men likevel kommer trafikanter og naboer til å merke at det foregår et stort arbeid i flere år. Arbeidet foregår tett inntil bebyggelsen og dagens trafikk, og det gir dessverre ulemper for de som bor og ferdes i nærheten av anleggsområdet. Aktiviteten vil gi økt anleggstrafikk, støv og støy, nedsatt framkommelighet og nye kjøremønstre.

Arbeidstider

Det kan være arbeider døgnet rundt, men inne i tunnelen kan støyende arbeider som sprengning og boring bare foregå mandag-fredag klokka 07-23 og lørdag klokka 09-19. Utenfor tunnelen kan slike arbeider bare foregå mandag–fredag klokka 0700-1900 og lørdag 0900–1900.

I noen tilfeller vil det være behov for å arbeide også utenom  de oppgitte tidsrommene. Ved større arbeider vil vi varsle dette på forhånd, men det vil også være behov for å gjennomføre mindre kvelds-/nattarbeid på kort varsel, uten at dette blir annonsert.

Spesielt om Hunstadmoen

Det er stor aktivitet på Hunstadmoen, og det vil bli flere mindre omlegginger hvor vi ikke går ut med informasjon i forkant.  Vi oppfordrer alle trafikanter om å redusere farten, følge med på skilting og vise aktsomhet når de ferdes i området.

NB! Det kan bli nødvendig å gjennomføre mindre nattarbeider som kan støye noe. Større/langvarige støyende nattarbeider vil bli varslet, men mindre støyende og kortvarige arbeider må tidvis gjennomføres på kort varsel og vil ikke bli varslet på forhånd.

Ta kontakt

Vi er klar over at anleggsarbeidet kan føles belastende så lenge det pågår, men vil gjøre det vi kan for at du skal være godt orientert om  prosjektet. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller innspill.