Reguleringsplanen for rv. 70 Rensvikkrysset–Rensvikholmen ble vedtatt av bystyret i Kristiansund kommune 27. august 2019.

Presentasjoner, vedtak og tidligere planer: