- Høringsperioden er utvidet med én måned etter ønske fra beboere i området, som ønsket litt bedre tid til å forberede sine innspill til reguleringsplanen, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

Skriftlige merknader til planprogrammet og planarbeidet kan nå sendes innen 15. september 2019 til:

Du kan laste ned planprogrammet for E39 Bolsønes-Kviltorp på denne siden.