• PS 41/13 Detaljregulering for E39 Kviltorp – Lergrovik. Plan nr 1502201127.
  • PS 42/13 Detaljregulering for E39 Lergrovik – Årø. Plan nr 1502201136.
  • PS 43/13 Detaljregulering for Solbakken 37. Plan nr 1502201118.

De to planene for E39 er utarbeidet i samarbeid med Statens Vegvesen, og for mere detaljerte opplysninger kan man kontakte: arealplansjef Jostein Bø, Molde kommune eller prosjektleder Ivar-Ole Mittet, Statens Vegvesen, Region Midt.

Eventuelle merknader til de utlyste reguleringsplanene sendes til

  • Molde kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Rådhusplassen 1, 6413 Molde, eller
  • benytt det elektroniske skjema for høringsuttalelser til planer som ligger på Molde kommunes nettside www.molde.kommune.no, innen: 14.06.2013

Dokumentene ligger også ute på Molde kommunes hjemmeside og på Statens Vegvesen sin hjemmeside for de to E39 planene eller kan ses i resepsjonen på rådhuset.