Planprogram og kart over planområdet er tilgjengelig

Merknader

Send skriftlige merknader til planprogrammet og planarbeidet innen 15. august 2019 til:

Informasjonsmøte

Vi inviterer til åpent informasjonsmøte på Molde rådhus 19. juni kl. 19.00.

På møtet vil Statens vegvesen informere om planarbeidet og svare på spørsmål.

Kontaktpersoner

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9. Planen skal utarbeides etter §§12-3 og 3-7.

Kartet viser planområdet E39 Bolsønes-Kviltorp.Kartet viser planområdet E39 Bolsønes-Kviltorp.