Kart Bypakke Molde april 2018

  Tiltak
1E39 Bolsønes–ÅrøKollektiv-/sambruksfelt
2Elvegata–KviltorpSykling/gåing
3Glomstuvegens forlengelseSykling/gåing
4Julsundvegen–ElvegataSykling/gåing 
5Langmyrvegen vest Sykling/gåing 
6Birger Hatlebakksveg Sykling/gåing 
7Enenvegen–Nøisomhedvegen Sykling/gåing 

Målet med bypakken i Molde er at flere skal sykle, gå og reise kollektivt og at andelen bilreiser skal ned. Vi skal legge til rette for god framkommelighet for myke trafikanter og kollektivtransport og næringstransport. Tiltakene i bypakken skal øke trafikksikkerheten og bedre trafikkavviklingen, og gi bedre miljø, lavere utslipp og færre personer utsatt for støy.