Kapasitetsgrensen på hovedvegnettet i Ålesund, Molde og Kristiansund er snart nådd. Prognosene viser at vi blir stadig flere og trafikken vil fortsette å øke. For å møte utfordringene samarbeider Statens vegvesen, kommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune for å utvikle framtidas transportsystem.