For å få til dette må det lages en helhetlig plan for hver av de tre byene. Her må stat, kommune og fylkeskommune se tiltak og virkemidler de råder over i sammenheng for å skape et optimalt transportsystem for framtida.

Finansiering etter bypakkemodellen forutsetter satsing på gå-, sykkel- og kollektivtrafikk. 

Felles mål for bypakkene

  • Bypakkene skal sikre en koordinert by- og transportutvikling. 
  • Veksten i persontrafikken skal tas av kollektivtrafikk, sykling og gåing.
  • Transportsystemet skal være sikkert, tilgjengelig og miljøvennlig. Det skal dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.
  • Alle byene skal ha plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk.