Statens vegvesen er faglig instans for prosjektet og fylkeskommunen er prosjektansvarlig.

Det er Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Tønsberg-regionen som danner grunnlaget for prosjekt Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakke Tønsberg skal realisere tiltak i KVU og eventuell andre tiltak.

De prinsipielle løsningene i KVU for transportsystemet i Tønsberg-regionen anbefaler løsning for:

  • Kollektivtrafikk, sykling og gåing i byområdet
  • Ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet