Miljøløftet er en storstilt satsing på fremtidens Bergen. Med Miljøløftet vil bergenserne få renere luft å puste i, kortere bilkøer, mindre trafikkstøy og lavere klimautslipp. De neste 20 årene skal Miljøløftet investere for drøye 29 milliarder. Bergenserne kan blant annet glede seg over:

  • utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane
  • bedre tilbud for buss, sykkel og gange
  • bedre og tryggere veger

Miljøløftet er samlebetegnelsen på byvekstavtalen i Bergen, som ble inngått mellom Staten v/Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune i juni 2017, og bypakke Bergen, som ble vedtatt i stortinget i desember 2017.

På disse sidene finner du informasjon om de viktigste tiltakene og hvordan det arbeides med Miljøløftet.

Vi samarbeider om Miljøløftet: 

Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune