Vedtaket sikrer finansieringen av Miljøløftet som innebærer en storstilt satsing på fremtidsrettet transport og arealbruk i Bergen i årene fremover.

Hovedmålet med Miljøløftet er nullvekst i persontransport med bil. Miljøløftet skal gi bedre kollektivtilbud, bedre forhold for de som går og sykler, bedre fremkommelighet for næringstransport og smartere arealbruk. Gjennom bærekraftige transport- og arealtiltak skal Bergen oppnå renere luft å puste i, mindre bilkøer, lavere klimautslipp og mindre trafikkstøy.

29 milliarder til bærekraftig byutvikling

Totalt skal det investeres for drøye 29 milliarder i bærekraftig byutvikling de neste 20 årene. Gjennom Miljøløftet får bergenserne blant annet:

  • Utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane.
  • Bedre tilbud for buss, sykkel og gange.
  • Satsing på trafikksikkerhet.
  • Vegutbedringer.

Miljøløftet er samlebetegnelsen på bypakke Bergen, som nå er vedtatt i stortinget, og byvekstavtalen i Bergen, som ble inngått mellom Staten, ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune i juni 2017.