KVU for E10/rv. 85 ble formelt godkjent 23. mars 2013.

Konseptvalgutredningen har omfattet:

  • kartlegging av behov i tilknytning til transport i området
  • mål og krav til transportsystemet
  • ulike konsept
  • måloppnåelse ved konseptene
  • transportmessige og samfunnsmessige virkninger av konseptene
  • anbefaling

Samferdselsdepartementet har godkjent KVUen og fastsatt at alternativ 2 og 3 skal legges til grunn for videre planlegging og utbygging.