Det overordna målet med prosjektet er å betre regulariteten, redusere transportkostnadane og redusere risiko for trafikantane. I NTP-perioden fram til 2019 skal heile strekninga over Filefjell mellom Øye i Valdres og Borlaug i Lærdal bli utbetra.