Filmen er teke opp med drone av filmprodusenten Falkeblikk i Sogndal. Her får ein eit godt oversyn over vegbygginga, sett frå lufta. Opptaka er gjort hausten og vinteren 14/15.