Arrangementet starta ved den nye brøytestasjonen på Borlaug, der det var markering av at det no er sett trafikk på 9 km av totalt 11 km ny E16 mellom Borlaug – Smedalsosen. Dei siste to km av parsellen skal bli ferdig i løpet av hausten.

På Borlaug er det mellom anna er bygd ny rundkøyring, kolonnefelt og brøytestasjon. Her vart det intervju, helsingar og kulturelle innslag frå scena, før direktør i Vegdirektoratet Lars Aksnes kutta norgesbandet med ein snidel, ein tradisjonell reiskap frå Sogn.

Fotogalleriet gir ei oppsummering av arrangementet frå start til slutt.