Konseptvalgutredningen er avsluttet

Konseptvalgutredningen tar for seg strekningen mellom Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. Utredningen skal avklare konsept for videre planlegging av E18 på strekningen.

Prosjekter som er under planlegging eller bygging på strekningen E18 Langangen–Grimstad