Strekningen ble åpnet oktober 2005, og hadde en kostnad på 630 millioner kroner.

På strekningen ble det bygget fem E18-bruer og fem overgangsbruer. To av overgangsbruene ble bygget i treverk for å passe bedre inn i det sentrumsnære området. Jernbanen ble lagt i kulvert under E18. Toplanskryss ble bygget ved Moen og ved Eiebakke.

Traséen til den nye firefeltsvegen er lagt i en bue rundt Askim sentrum, og løste de daværende trafikale og miljømessige problemene.