E18 er en viktig ferdselsåre for trafikkanter i Østfold. I tillegg til privatbiler og lastebiler går det ekspressbusser på vegen. For at disse skal kunne fange opp flest mulig passasjerer lages det parkeringsmuligheter og bussholdeplasser i nær tilknyting til toplanskryssene på E18.

I samarbeid med kommunene er det vedtatt å bygge såkalte Park and Ride anlegg ved Elvestad, Krossby, Knappstad, Brennemoen og ved Ramstad. Dette er parkeringsplasser der folk kan sette fra seg privatbilen og bytte til kollektivtransport eller "kameratkjøring".