Statens vegvesen og Hæhre Entreprenør opplyser om at om lag 95 % av nye E18 Riksgrensen-Ørje er ferdigstilt, og vil åpnes for trafikk onsdag 31. mai. Strekningen som skal åpnes er mellom Riksgrensen og Ørje sentrum i Marker kommune. Det forventes at vegen vil åpnes på kvelds- eller nattestid.

Noe anleggsaktivitet vil fremdeles pågå langs den nyåpnede vegen fra Ørje sentrum til Sletta, og på andre veger i området. Dette er arbeid som først kan ferdigstilles når trafikk er satt over på nye E18.

Den siste gjenstående delen av nye E18 vil kunne åpnes når Norgesporten bru i Ørje sentrum er ferdigbygd. Planlagt åpningsdato for siste del av strekningen er satt til oktober, og hendelsen skal markeres med åpningsarrangement i Ørje.

Kontaktperson:

Elin Bustnes Amundsen, prosjektleder E18 Ørje-Vinterbro
Tlf. 992 11 565