Statens vegvesen opplyser om at formell åpning av E18 Riksgrensen-Ørje legges til september/oktober i år.

Vegvesenet og Hæhre Entreprenør har det siste året jobbet for å ferdigstille anlegget 3 måneder før fristen, med fremskyndet åpning satt til starten av juli. Ettersom byggingen av Norgesporten bru har tatt lenger tid enn forventet, er det nylig blitt klart at åpningsfesten likevel må legges til høsten. Endelig dato for arrangementet forventes satt i løpet av mai.

Mesteparten av vegstrekningen åpnes i mai

Selv om byggingen av Norgesporten bru har begrenset fremdriften i Ørje sentrum, vil bilister langs E18 snart få slippe til på den nye motorvegen. Strekningen mellom Ørje sentrum og riksgrensen er ferdigbygd om kort tid, og skal åpnes fortløpende etter hvert som vegen blir klar.

Innen utgangen av mai vil mesteparten av den nye E18-parsellen være åpnet for trafikk. Den gjenstående strekningen gjennom sentrum åpnes sammen med Norgesporten bru på høsten.

Kontaktperson:

Elin Bustnes Amundsen
Prosjektleder, E18 Ørje-Vinterbro
Tlf. 992 11 565 / elin.amundsen@vegvesen.no