Den 300 meter lange skråkabelbrua ble åpnet for nøyaktig et år siden, som del av E-18 parsellen Krosby-Knapstad. Brua er et landemerke i Indre Østfold og har blitt smykket med en svært kreativ lyssetting, utført av lysdesigner Erik Selmer. Dette arbeidet har nå fått tung faglig annerkjennelse.

- Smålenene bru har en spennende og kreativ lyssetting, og slike gode anlegg fortjener en pris, sier Petter N. Haug, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Lyskultur.

Går videre til nordisk konkurranse

Den gjeve prisen ble delt ut under Lysdagen 2011 i Sandvika. Det var tilsammen sendt inn 33 bidrag til konkurransen og Smålenene bru gikk av med seieren i utendørskategorien. Som en ekstra bonus vil bruprosjektet nå gå videre til konkurransen om den Nordiske lysprisen.

- Dette er en pris til lyset fremme. Vi ønsker riktig bruk av lys, sett i forhold til helse, sikkerhet, energi og miljø. Vi er alltid på jakt etter gode og kreative løsninger,  sier Petter N. Haug i Lyskultur.

Juryens har vektlagt at når samfunnet bruker store ressurser på å bygge landemerker som Smålenene bro, er det riktig å belyse dem slik at de ikke forsvinner i natten. Lysdesigner Erik Selmers løsning for Smaalenene bro vurderes som en god balansegang mellom synlighet og energibruk.

Skaper interesse og begeistring

Juryen mener at prosjektet er vel dokumentert og beskriver en klar tanke og intensjon om hvordan man ønsket broen lyssatt. Belysningen bidrar til å forsterke både funksjon og arkitektur, og intensjon fremstår som oppfylt.

"Et solid grep, hvor form og funksjon demonstreres gjennom høy estetisk kvalitet. Sivilarkitekt Yngve Aartun ved Plan Arkitekter har lykkes i å skape et landemerke som skaper både interesse og begeistring. Dette inntrykket er behørig forsterket gjennom solid belysningshåndverk utført av sivilarkitekt og lysdesigner PLDA Erik Selmer."

Løsningen beskrives som kompromissløs, ved at man har valgt å benytte nødvendig antall lyspunkter for å oppnå et helhetlig uttrykk. Landskapsmessig er broen visuelt forankret til terrenget ved at én lyskaster på hver side belyser undersiden av broen i hver ende, og at lyset gradvis avtar langs brospennet.

Bra for trafikksikkerheten

Det er etter juryens syn gjennomført et grundig prosjekteringsarbeid, med lysteknikk av høy kvalitet, der alle detaljer er ivaretatt. Bruken av hvitt lys i kontrast til det oransje lyset langs motorveien viser at det er gjort beviste valg av lyskilder. Dette bidrar til å øke opplevelsen av broen ved å varsle dens ”ankomst” før man passerer.

Juryen tror lysarbeidet vil kunne bidra til økt trafikksikkerhet langs E18. De vektlegger også at alle armaturvalg og plasseringer er gjennomført med tanke på å eliminere blending, skape god visuell komfort og bidra til fornuftig vedlikehold.


Fakta:

  • Smaalenene bru
  • Eier/byggherre: Statens vegvesen, Region øst
  • Arkitekt: Plan ArkitekterAS ved sivilarkitekt MNAL Yngve Aartun
  • Lysdesign: Erik Selmer sivilarkitekt MNAL lysdesigner PLDA
  • Belysningsleverandør: Luminator AS
  • Entreprenør: Bilfinger Berger AG
  • Elektroentreprenør: Infratek ved Freddy Nilsen
  • Rådgivende ingeniør elektro: Rasmussen og Strand ved Terje Adolfsen,
  • Brokonsulent: Johs. Holt AS ved Per Norum Larsen