Vi samlokaliserer oss slik at fagressursene kan nyttes på tvers av prosjektene. Dette gir både en faglig og en økonomisk gevinst.

Vi flytter inn i september og ser frem til å komme nærmere anleggsområdene for prosjektene.

Arealet har vi leid av Georg William Sverdrup. Arealet er regulert til midlertidig anleggsområde og Statens vegvesen fikk byggetillatelse av Ås kommune den 7. juni 2019.

Til sammen blir det arbeidsplass for 50-60 personer på anleggsriggen når de to store prosjektene er i gang og aktiviteten er på topp. Felles for prosjektene er målet om å bygge flotte, trafikksikre veger i Follo.

Behandling av matjorda

Matjorda som er fjernet er lagret for senere å kunne tilbakeføres på arealene slik at disse igjen blir dyrkbar jord. Vi har engasjert NIBIO – Norsk Institutt for Bioøkonomi – for utarbeidelse av prosedyrer for dette arbeidet.