Vi er nå i full gang med å erverve grunn som vi trenger for å gjennomføre prosjektet.

Vi er allerede ferdige med årets arkeologiske utgravinger. Det var kun et lite felt som sto på planen i år. Dette fortsetter vi med i 2021 og 2022.

Registrering av boliger i forbindelse med støy pågår for fullt. Vi fortsetter med dette også etter ferien.

Vi har dessverre ikke kommet i gang med de forberedende arbeidene, slik vi ønsket. Samferdselsdepartementet ønsker ikke at det startes opp arbeider ute i marka, før vi har vedtak i Stortinget om bompengefinansiering av E18 Retvet- Vinterbro.

Bompenger og kvalitetssikring

Det faglige grunnlaget for bompengefinansieringen er nå sendt til politisk behandling. Vi forventer behandling i Nordre Follo kommune og Ås kommune i august/september, med etterfølgende behandling i Viken fylkeskommune.

Nytteprinsippet og hensynet til brukerne legges til grunn når plassering av bomstasjoner skal foreslås. Det betyr at de som har nytte av prosjektet skal være med å betale, tilsvarende skal de som betaler ha nytte av prosjektet.

I tillegg bør bomstasjoner også plasseres slik at man unngår uønskede trafikale virkninger. Eksempel på dette er lekkasje over til det lokale veinettet. Det betyr at dersom bomstasjonene plasseres slik at det blir økonomisk lønnsomt å benytte seg av lokalveiene i stedefor den nybygde hovedveien, vet vi av erfaring at mange benytter seg av det. Dette betyr økt trafikk forbi skoler og barnehager og inn i nærmiljøet, som er uheldig for mange. I tillegg betyr det lengre innkrevingstid for å dekke opp for de tapte pengene.

Saken sendes deretter til Samferdselsdepartementet for bestilling av kvalitetssikring (KS2) hos finansdepartementet. Dette må gjennomføres før Stortinget kan godkjenne prosjektet, og vedta bompengefinansiering av E18.

Ellers jobber prosjektet med de styrende dokumentene. Utover høsten skal det arbeides videre med konkurransegrunnlag for den første totalentreprisen Vinterbo-Holstad.

 

Vi på prosjektet ønsker alle en god sommer, og gleder oss til å ta tak i oppgavene som venter til høsten 😊