Alle berørte parter som kun skal avstå skog til den nye veitraseen har fått tilsendt forslag til avtale. De eiendommene der det er registrert kulturminner i forbindelse med forundersøkelser til ny veilinje prioriteres i grunnervervsforhandlingene fremover.

Her kan du lese brevet som Vegvesenet har sendt ut til berørte grunneiere med tilknytning til landbruk.