Statens vegvesen vil presentere foreslått reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 410 Grødemveien. Vi går også igjennom vurderingene som er gjort. Etter presentasjonen åpnes det for spørsmål. Representanter fra Statens vegvesen og Randaberg kommune vil delta.

Plandokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på Randaberg kommunes nettsider.

Planen kan også ses på servicetorget i kommunehuset i Randaberg. 

Frist for å komme med innspill er satt til 7.3.2019.

Spørsmål om planen kan rettes til