Planleggingsleiar i Statens vegvesen, Laila Løkken Christensen-Dreyer, informerte de frammøtte om prosjektet og det forbetra alternativ 5.

Statens vegvesen anbefaler eit forbetra alternativ 5 i det vidare arbeidet med E39 Smiene-Harestad.

- Vi har seinka traseen og miljøkulverten, altså tunnelen, vesentleg i terrenget. At kulverten blir lengre i det justerte forslaget vårt, betyr mykje med tanke på støy og avstand til vegen ved Tasta skole, seier planleggingsleiar Laila Løkken Christensen-Dreyer i Statens vegvesen.

Sjå presentasjonen og foreløpig plantegning som blei vist fram på møtet. 

 

Fullt husFullt hus

 

Folk fekk høve til å studera teikningarFolk fekk høve til å studera teikningar