Konseptvalgutredningen er avsluttet

Konseptvalgutredningen omfatter mulige strategier for å møte transportbehovet på strekningen Søgne i Vest-Agder til Ålgård i Rogaland.

Prosjekter som er under planlegging eller bygging på strekningen E39 Søgne–Ålgård

  • E39 Søgne øst–Mandal øst
  • E39 Mandal øst–Vigeland
  • E39 Vigeland–Lyngdal vest
  • E39 Lyngdal vest–Sandnes