Det skal gjennomføres støytiltak på tilsammen ca. 130 boliger langs det nye veganlegget. Dette blir uført på grunnlag av beregninger av støynivået etter at nye E39 Svegatjørn–Rådal er satt under trafikk.

En annen verden

Råtun i Bergen er ett av mange boligfelt der det kommer støytiltak på eiendommer som blir berørt av vegprosjektet.
I samarbeid med huseiere er det valgt skjermer med glass på altaner og terasser.

- Det er en stor endring på støyen for oss. Lyden av trafikken er godt redusert, det er blitt lunere og lettere å lufte med åpen altandør, sier Camilla Daae Djuvsland og Reni Liland, to av beboerne i Råtun. Mens man tidligere våknet med suset fra trafikken var det en helt annen verden med skjermen på plass, sier to fornøyde naboer i Råtun, med utsikt ned mot veganlegget i Rådal.