For å sikre trygg gjennomføring av arbeidet er det nødvendig å regulere trafikken, og dette innebærer stenging av både E39 Halhjemsvegen og fylkesveg 5154 Ulvenvegen i Svegatjørn-området på nattetid.

Omkjøring

For E39 vil det bli omkjøring via Osøyro sentrum.
 
For fylkesveg 5154 Ulvenvegen blir det omkjøring via Industrivegen/Kolskogheiane. Ulvenvegen (den kommunale delen) vil bli stengt i krysset ved Ulvenparken. Dette betyr at de som benytter denne veien må kjøre ut på Byvegen i enden av Ulvenvegen og kjøre via Industrivegen/Kolskogheiane dersom de har tenkt seg mot Hagavik, eller følge omkjøringsskilting via Osøyro sentrum for E39. 

Ny vegbelysning skal på plass 

Langs Ulvenvegen har det vært midlertidige master til vegbelysning i en periode, og disse skal nå utskiftes med permanente. Kablene som har lagt i rør oppå bakken blir nå erstattet av kabler i trekkerør nede i bakken. Armaturene som kommer nå er basert på LED og vil gi god belysning på vegen.
 
På E39 vil det foregå kompletteringsarbeider på vegbelysningsanlegget som er montert der. Ikke alt har vært montert til nå, og dette vil nå komme på plass.


Kontaktperson:

Byggeleder i Statens vegvesen Terje Gundersen, telefon 976 75 159