Trafikken vil da gå over portalen til den nye Søråstunnelen. 

Omleggingen gjelder kun kjørefeltet fra Rådal mot Flesland.
-Statens vegvesen forventer ikke at omleggingen vil medføre problemer for trafikkavviklingen. Når vestgående trafikk legges om er det ikke lenger behov for den midlertidige rundkjøringen, som da vil bli fjernet, forteller byggeleder Espen Marthinsen i Statens vegvesen.

Omleggingen gjennomføres for å klargjøre arealet for den fremtidige vegen. Nytt kjøremønster vil bli godt merket med skilting.

Trafikkmønsteret vil med denne omleggingen bli slik det skal være i fremtiden. Søråstunnelen blir trolig åpnet sommeren 2021.
Hele prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal forventes åpnet ett år senere, sommeren 2022, om ikke noe uforutsett oppstår.